سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی ایران


به پیشنهاد مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، اولین مرکز کشوری، سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی ایران با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور پروفسور الکساندر مارکوس سیفعلیان (بنیانگذار دپارتمان Nanotechnology and Regenerative Medicine دانشگاهUniversity college London) برگزار خواهد گردید.

این سمپوزیوم برای گروه های زیر دارای امتیاز بازآموزی خواهد بود:
پزشکان عمومی، داروسازی، زيست مواد دارويي، نانوفناوري دارويي(نانوتكنولوژي دارويي)، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی، بافت شناسی، نانوتکنولوژی پزشکی (نانوفناوری پزشکی)، زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)، علوم سلولي كاربردي، زیست شناسی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، زيست شناسي-ژنتيک

لینک ثبت نام در سمپوزیوم برای افرادی که مشمول امتیاز بازآموزی می باشند (کد شناسه 112829)

لینک ثبت نام برای افرادی که شامل امتیاز آموزش مداوم نمی باشند ( فاقد امتیاز آموزش مداوم می باشد اما گواهی معتبر ارائه می گردد)

لینک ثبت نام رایگان مستمعین آزاد ( فاقد گواهی و پذیرایی)